Absolwenci szkół średnich w Toruniu osiągnęli wyższe wyniki maturalne od średnich krajowych i wojewódzkich w 2024 roku

9 lipca 2024 roku, tegoroczni absolwenci szkół średnich z Torunia dowiedzieli się o swoich wynikach maturalnych. Licealiści z tego miasta cieszyli się 95-procentową zdawalnością, podczas gdy absolwenci techników osiągnęli wynik na poziomie 87%. W obu tych przypadkach, wyniki były wyższe w porównaniu do średniej dla całego kraju i województwa.

W tym roku matury przystąpili uczniowie dwóch form edukacyjnych: tacy, którzy ukończyli czteroletnie liceum ogólnokształcące (Formuła 2023) oraz ci, którzy skończyli czteroletnie technikum lub branżową szkołę II stopnia (Formuła 2015). Niezależnie od systemu, wszyscy musieli przystąpić do części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego, obejmującej język polski, matematykę i wybrany język obcy nowożytny. Każdy z nich miał również możliwość zdawania dodatkowego egzaminu z maksymalnie pięciu innych przedmiotów.

W województwie kujawsko-pomorskim, 83% maturzystów zdało egzamin, co stanowi 1,1% mniej niż średnia krajowa (84,1%). Z prawa do poprawki skorzystało 11% uczniów, natomiast 6% nie zdało matury. Tymczasem, tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń osiągnęli wyższe wyniki zdawalności aniżeli ich rówieśnicy na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Według danych zebranej na bazie wyników egzaminu maturalnego w 2024 roku, zdawalność w liceach ogólnokształcących wynosiła średnio 88,6% w całym kraju i 88% w województwie kujawsko-pomorskim. W Toruniu jednak ten wskaźnik osiągnął 95%. Miasto podzieliło się na dziewięć szkół z wyższą zdawalnościa niż średnia dla całego województwa (I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VIII LO, IX LO, X LO, OSM II st.) oraz dwie szkoły z niższą (VI LO, VII LO). Najniższy wynik miał VI LO.

Podobnie jest w przypadku techników, gdzie średnia zdawalność wynosiła 78,1% dla całego kraju i 77% dla województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń tu także przodował z wynikiem 87%. Siedem szkół toruńskich miało wyższą zdawalność niż średnia dla województwa (Technikum nr 8, Technikum nr 13, Technikum nr 1, Technikum nr 4 i Technikum nr 5, Technikum nr 7, Technikum nr 9), a najlepszy wynik zdawalności (98%) osiągnęło Technikum nr 5.

Miasto Toruń