Modernizacja toruńskich boisk piłkarskich z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach Programu Sportowa Polska 2023, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki przyznał Toruniowi ponad 2,2 mln zł na poprawę infrastruktury dwóch obiektów miejskich. Fundusze te posłużą do przeprowadzenia modernizacji na dwóch boiskach do piłki nożnej, które są często wykorzystywane zarówno przez lokalne kluby sportowe, jak i mieszkańców miasta.

To Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zdobył dokładną kwotę dofinansowania wynoszącą 2.254.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na odnowienie boisk zlokalizowanych przy ulicy Szosa Chełmińska 75 oraz ulicy 63 Pułku Piechoty.

Całość kosztów związanych z modernizacją tych obiektów wyniesie 5.290.905 zł netto (6.507.813 zł brutto). Szczegółowo, remont boiska znajdującego się przy ulicy Szosa Chełmińska 75 pochłonie 2.703.162 zł netto (3.324.890 zł brutto), natomiast odnowienie drugiego obiektu, położonego przy ulicy 63 Pułku Piechoty, będzie kosztować 2.587.742 zł netto (3.182.923 zł brutto).

Umowy na przeprowadzenie prac remontowych na obu boiskach zostały zawarte z firmą Interhall Sp. z o.o. z Katowic, a formalne porozumienie podpisano 17 kwietnia bieżącego roku.

Planowane prace obejmują demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej i jej utylizację, naprawę uszkodzonej podbudowy boiska, wyrównanie i wyprofilowanie podbudowy, a także ułożenie nowej nawierzchni boiska z liniami do piłki nożnej. Dodatkowo, przewidziano zasypanie trawy warstwą piasku kwarcowego oraz granulatem EPDM z recyklingu. Prace remontowe rozpoczęły się już 17 czerwca a planowane zakończenie to 1 sierpnia bieżącego roku.