Badanie stanu ciepłowni w Toruniu

PGE Toruń planuje przeprowadzić badania techniczne sieci ciepłowniczej. Mają się one odbyć w nicy z 27 na 28 lutego 2023 roku.

Metoda termowizyjna polega na przeprowadzeniu termografii w samolocie za pomocą kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości. Kamera wykona serię zdjęć w podczerwieni obejmujących łącznie 270 km ocieplających się regionów. Zdjęcia te przyjrzą się również dachom toruńskich budynków. Pomoże to zarządcom spółdzielni mieszkaniowych i mieszkańcom, w ramach usługi analizy technicznej dachów, świadczonej przez PGE Toruń, podjąć ewentualne działania termomodernizacyjne.

Dzięki wykonanym zdjęciom będzie można sprawdzić wytrzymałość sieci ciepłowniczej oraz przeanalizować i wymienić uszkodzenia rur ciepłowniczych, ponieważ na obrazach z kamer wyraźnie widać pęknięte i zniszczone miejsca, w których układane są rury ciepłownicze (więcej kolorów, powyżej zmierzonej powyżej temperatury, co wskazuje na utratę ciepła).

Kształt płaszczyzny jest statyczny, ponieważ wpływa na parametry. Konieczne jest utrzymanie temperatury powietrza poniżej + 2 ° C, braku śniegu i deszczu, pewnej wilgotności i braku chmur. Wysokość samolotu wynosi 600-700 metrów nad poziomem morza.