Program „Profilaktyka 40 Plus” został wydłużony do końca 2023 r.

Program Ministerstwa Zdrowia, który rozpoczął się 1 lipca 2021 r., został przedłużony do końca 2023r. Każdy, kto ukończył 40. rok życia, może skorzystać z pakietu badań społecznych w ramach programu Profilaktyka 40 Plus.

Zachętą do skorzystania z programu jest ogłoszony konkurs, na który Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło ponad 3,5 miliona złotych. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przystąpienie do programu Profilaktyka 40+.

Uczestnictwo w programie Profilaktyka 40 Plus nie jest równoznaczne ze skierowaniem lekarskim. Aby skorzystać z pakietu badań przesiewowych, pacjent musi wypełnić kwestionariusz. Pozwoli on na ocenę ryzyka, zawarty w elektronicznym Profilu Pacjenta (IKP). Zakończenie diagnozy skutkuje zamówieniem pakietu diagnostycznego dostosowanego do płci i zidentyfikowanych czynników ryzyka dla danej osoby. Jeśli nie korzystasz z IKP, możesz zarejestrować się na badania w ramach opieki domowej pod numerem telefonu 22 735 39 53.