Bądźmy bezpieczni w mieście

Serdecznie zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego na ulicy Ślaskiego.

Na wniosek Rady Okręgu Skarpa, Prezydent Miasta zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań infrastrukturalnych na ulicy Ślaskiego. Rada wskazała na istniejące niebezpieczne sytuacje, szczególnie przy zjeździe z ronda adw. Stefana Michałka w kierunku pawilonu Maciej. Miejsce to jest obecnie bardzo uczęszczane przez pieszych, ze względu na pobliskie sklepy oraz przystanki autobusowe i tramwajowe. Rada zauważa, że przejście do ronda jest utrudnione, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dodatkowo, Rada zwróciła uwagę na wyjazd z parkingu osiedlowego przy Szosie Lubickiej 148 na ulicy Ślaskiego, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji dla niechronionych uczestników ruchu.

Wspólnie z mieszkańcami chcemy znaleźć rozwiązania, które pozwolą uczestnikom ruchu, w tym pieszym, czuć się bezpieczniej w tym obszarze. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i dzielenia się swoimi pomysłami.