Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2022 – można zgłaszać kandydatów

Prezydent Miasta Torunia serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur na Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2022 lub za całokształt działalności. Wnioski wraz z uzasadnieniem można składać do 30 czerwca 2023 roku w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia jest przyznawana osobom, które w szczególny sposób poprzez swoją codzienną pracę, aktywność i zaangażowanie służą Toruniowi i jego mieszkańcom lub przyczyniają się do promocji Torunia zarówno w kraju, jak i za granicą.

W roku obecnym Nagrody Prezydenta Miasta Torunia mogą zostać przyznane w kategoriach:

 • przedsiębiorczość i ekonomia społeczna,
 • innowacyjne metody stosowane w edukacji dzieci i młodzieży,
 • nauka,
 • ochrona zdrowia,
 • postawa obywatelska lub ofiarność,
 • kultura,
 • ochrona dziedzictwa narodowego: w tym ochrona zabytków, pielęgnacja tradycji, upamiętnianie historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci,
 • promocja miasta,
 • sport,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • turystyka: w tym atrakcje, gastronomia, hotele,
 • młody społecznik,
 • działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – kategoria specjalna.

Zgodnie z przepisami określonymi w regulaminie, Prezydent Miasta Torunia ma możliwość przyznania nagrody oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Torunia oraz wzór wniosku są określone w regulaminie.