Cykl spotkań z Galerią Copernicus

W dniu 27 maja 2023 roku w Galerii Copernicus, na dedykowanym stoisku edukacyjno-informacyjnym, będzie dostępna wiedza na temat pozyskiwania środków na ekologiczne inwestycje w domu lub mieszkaniu.

Galeria Copernicus oraz Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zapraszają mieszkańców na cykl spotkań edukacyjnych. Spotkania te skupiają się na programach ekologicznych, które mają na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji CO2 oraz ochronę zasobów wodnych. Na stoisku informacyjno-edukacyjnym urzędu będzie możliwość uzyskania informacji na temat kwalifikacji do otrzymania dofinansowania, jak przygotować wniosek oraz gdzie i w jakim terminie go złożyć, aby otrzymać częściowy zwrot nakładów na ekologiczną inwestycję.

„Przy okazji sobotnich zakupów nasi klienci będą mieli okazję zapoznania się z ofertą dostępnych w Urzędzie Miasta programów dofinansowania projektów wspierających ekologię. To ważne, bo część z nich kończy się wraz z upływem 2023 roku. Podczas czterech spotkań pracownicy Wydziału Środowiska i Ekologii będą doradzali, jak skorzystać z dofinansowań na cele służące ochronie środowiska  w naszym mieście” – mówi Kamila Kaczmarek, marketing specialist Galerii Copernicus.