Dialog Prezydenta Torunia z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej

Paweł Gulewski, obecny prezydent miasta Toruń, nie przestaje angażować się w dyskusje z różnymi grupami społecznymi. Dnia 26 czerwca 2024 roku nawiązał dialog z członkami Izby Przemysłowo-Handlowej. Gulewski podkreślił swoje zrozumienie i sympatię dla środowiska biznesowego, mówiąc: „Znajduję się w miejscu, które jest mi dobrze znane i gdzie czuję się swobodnie. Nie istnieje chyba lepszy dialog niż ten z ludźmi prowadzącymi własne firmy, którzy czerpią radość i satysfakcję z wykonywanej pracy, która jednocześnie jest ich źródłem utrzymania w Toruniu”.

Podczas tej rozmowy Prezydent podkreślił konieczność utrzymania ciągłego kontaktu i współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Wskazał na potrzebę identyfikacji kierunków rozwoju, priorytetów oraz obszarów wymagających szczególnej uwagi. Odniósł się również do planów utworzenia Rady Rozwoju, która ma stanowić podstawę dla wszelkich inicjatyw skierowanych do lokalnych przedsiębiorców. Ponadto, zasugerował powstanie Urban Lab – platformy mającej na celu współpracę między Urzędem Miasta, odpowiednimi wydziałami a lokalnym środowiskiem biznesowym.

Podczas spotkania poruszone zostały również kwestie takie jak Plan Ogólny Miasta, określenie obszarów przeznaczonych pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe, a także plany dotyczące terenów Wrzosowiska i Winnicy. W dyskusji uczestniczyli nie tylko Prezydent Gulewski, ale również m.in. zastępca Prezydenta Miasta Torunia Rafał Pietrucień oraz dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu Łukasz Szarszewski.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ma już ponad 35 lat doświadczenia w pracy z lokalnymi przedsiębiorcami. To tysiące godzin poświęconych na doradztwo dla biznesu oraz miliony złotych zdobyte na realizację celów statutowych. IPH pomaga przedsiębiorcom z Torunia i okolic w budowie rentownych firm, udzielając porad w zakresie pozyskiwania nowych klientów, prowadzenia eksportu produktów i usług oraz uzyskiwania finansowania zewnętrznego (dotacji, grantów, pożyczek). IPH tworzy sieć połączeń pomiędzy ludźmi i biznesami.