Finalizacja programów edukacyjnych "Unplugged" i "Debata" w toruńskich szkołach podstawowych przez Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza

Po 18 września 2023 r., starania Stowarzyszenia Lawendowe Wzgórza na rzecz toruńskiej młodzieży, zostały dostrzeżone. Organizacja przeprowadziła programy o nazwie „Unplugged” i „Debata”, które są powszechnie uznane za niezmiernie cenne dla edukacji dzieci i młodzieży. Te inicjatywy były możliwe dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń, która przekazała stowarzyszeniu fundusze w kwocie 36.000 zł. Dzięki tym środkom udało się zrealizować dziesięć edycji programu „Unplugged”.

Biorąc udział w tych projektach, uczniowie z następujących szkół podstawowych zdobyli cenne informacje:
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza,
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy,
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu,
Szkoła Podstawowa nr 31 im. gen. Józefa Hallera.

Podczas początkowych lekcji, uczniowie odkryli różnorodne czynniki prowadzące do sięgania po używki. Dowiedzieli się więcej o celach, dla których ludzie korzystają z substancji psychoaktywnych, a także o wpływie środowiska, społeczeństwa i indywidualnych cech na te decyzje. Następnie skupiono się na temacie palenia papierosów – zastanawiano się, dlaczego mimo wiedzy o szkodliwości dla zdrowia, ludzie nadal palą. Uczniowie mieli okazję rozwiązać test na temat palenia i tytoniu, co pozwoliło im na zrozumienie wielu faktów na temat negatywnych skutków palenia papierosów elektronicznych i biernego wdychania dymu tytoniowego.

Kolejne spotkania dotyczyły asertywności. Część uczniów miała trudności z odróżnieniem odpowiedzi asertywnej od uległej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy ktoś oferuje im papierosa lub alkohol. Wskazało to na konieczność budowania umiejętności wyrażania własnych poglądów w sposób asertywny. Podczas następnych lekcji omówiono zagrożenia związane z piciem alkoholu oraz narkotykami, ze szczególnym naciskiem na marihuanę i dopalacze. Omówiono także strategie radzenia sobie z problemami, co jest niezwykle istotne dla młodych ludzi.

Drugi program, „Debata”, był wspierany finansowo przez Gminę Miasta Toruń w kwocie 9.000 zł. Dzięki temu środkom przeprowadzono dziewięć edycji tego programu. Uczestniczyli w nim uczniowie z tych samych szkół podstawowych, a także dodatkowo ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. gen. Józefa Bema. Głównym celem było wypracowanie świadomości na temat szkód wynikających z spożywania alkoholu. Uczniowie poznali definicje alkoholu i uzależnienia, zrozumieli korzyści i straty związane z piciem alkoholu przez dorosłych oraz zdali sobie sprawę, że spożywanie alkoholu w młodym wieku wiąże się z ryzykiem dla zdrowia i życia.

Jednym z kluczowych wniosków jest to, że młodzież musi być świadoma swojego wpływu na otoczenie, jak również tego, co jest poza ich kontrolą. Ważne jest również zrozumienie, że opinie innych nie zawsze są prawdziwe odzwierciedleniem nas samych. Udział w programach „Unplugged” i „Debata” to doskonała okazja do zdobycia istotnej wiedzy i umiejętności, które pomogą uczniom podejmować świadome i zdrowe decyzje.