Fotopułapki w walce z zaśmiecaniem Torunia – Straż Miejska otrzyma 20 takich urządzeń

Straż Miejska w Toruniu jest na etapie wyposażania się w 20 nowoczesnych fotopułapek, które mają na celu sprzyjać utrzymaniu czystości miasta. Urząd Miasta Torunia poprzez swoją jednostkę odpowiedzialną za gospodarkę komunalną, zaprosił potencjalne firmy do złożenia oferty cenowej na dostarczenie tych urządzeń. Fotopułapki mają wspomóc strażników miejskich w walce przeciwko osobom, które nielegalnie pozbywają się odpadów na terenie miasta.

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu, Jarosław Paralusz, fotopułapki to kamery zaopatrzone między innymi w GPS i Wi-Fi, które rejestrują obraz. Na jakiekolwiek ruchy, te urządzenia reagują wykonaniem zdjęć oraz przesyłają je do siedziby straży. Urządzenia zostaną zamontowane tam, gdzie najczęściej dochodzi do nielegalnego wysypywania odpadów, co z pewnością daje szansę na złapanie sprawców. Lokalizacje montowania tych urządzeń będą jednak tajne. Paralusz podkreślił również, że fotopułapki nie są tożsame z kamerami miejskiego monitoringu, gdyż pełnią zupełnie inne funkcje.

Nabycie fotopułapek musi również spełniać określone wymogi techniczne. Maksymalna wartość oferty wynosi 130 tysięcy złotych i obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla strażników miejskich, którzy będą obsługiwać urządzenia. Firma, która wygra przetarg, będzie miała na realizację zamówienia cztery tygodnie od momentu podpisania umowy. Ostatecznie, najtańsza oferta zostanie wybrana do realizacji projektu.