Mobilny Punkt Pobierania Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa zagości w Toruniu

Znane jest uniwersalne twierdzenie, że jeszcze nie wynaleziono substytutu, który mógłby w pełni zastąpić ludzką krew. W najbliższy czwartek (18 kwietnia) specjalnie przystosowany ambulans od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, służący do pobierania krwi na zasadach honorowych, zawita na plac Teatralny przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

Piotr Całbecki, marszałek regionu, apeluje do wszystkich zdolnych do ofiarowania swojej krwi, aby zdecydowali się na ten bohaterski czyn. Przypomina, że każda donacja może uratować czyjeś zdrowie i nawet życie.

Aby stać się dawcą krwi, należy spełniać określone kryteria. Osoba pragnąca oddać krew powinna być pełnoletnia, ale nie starsza niż 65 lat, cieszyć się dobrym zdrowiem i nie mieć żadnych symptomów infekcji. Waga dawcy musi przekraczać 50 kilogramów. Na miejscu warto mieć dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL. Przed oddaniem krwi zaleca się wypicie około 2 litrów płynów (np. woda mineralna, soki), dobrze się wyspać i odpocząć, zjeść lekki posiłek, ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych, zredukować palenie papierosów i całkowicie unikać alkoholu (także dzień przed donacją).

Proces donacji jest bezpieczny i przeprowadzany jest za pomocą jednorazowego sprzętu, eliminując ryzyko zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi. Wizyta w ambulansie rozpoczyna się od wypełnienia ankiety, rejestracji oraz pobrania próbki krwi na badania kontrolne. Samo pobieranie krwi trwa od 5 do 10 minut (zwykle pobiera się jedną jednostkę pełnej krwi, czyli 450 ml). Po donacji dawcy przysługuje 15-minutowy odpoczynek i otrzymuje on ekwiwalent kaloryczny (w postaci czekolady i soku). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie czekać na dawców krwi na placu przed Urzędem Marszałkowskim 18 kwietnia (czwartek) w godzinach 13-17. W przyszłym roku, 2024, kolejne zbiórki krwi na placu przed Urzędem Marszałkowskim odbędą się w dniach: 20 czerwca, 18 lipca, 19 września, 17 października, 21 listopada i 19 grudnia.

Według Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest zarejestrowanych ponad 33 tysiące honorowych dawców krwi, co stanowi niemalże 2% populacji regionu.

Kampania donacyjna przed Urzędem Marszałkowskim w liczbach prezentuje się następująco: w województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 33 tysiące honorowych dawców krwi, specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy pojawia się przed Urzędem Marszałkowskim co trzeci czwartek miesiąca. Krew można oddać między godziną 13 a 17. Osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów mogą zostać dawcami. Proces pobierania krwi trwa około 5-10 minut (najczęściej pobierana jest jedna jednostka pełnej krwi, czyli 450 ml).