Kolejne etapy programu zazielenienia Torunia: Nowa inwestycja w północnej części miasta

W ramach działań na rzecz poprawy zielonej infrastruktury miejskiej, w Toruniu powstały nowe nasadzenia drzew. W szczególności dotyczy to osiedla Jar, znajdującego się w północnej części miasta, które stało się miejscem posadzenia ponad 80 drzew.

Pod koniec listopada 2023 roku, północna część Torunia została wzbogacona o dodatkowe nasadzenia. Przy Stawie Kapitana, przy ulicy Watzenrodego, posadzono 29 okazów glediczji trójcierniowej podgatunku „Sunburst”. Dodatkowo, wzdłuż samej ulicy Watzenrodego, w pasie drogowym, znalazło miejsce aż 55 lip srebrzystych odmiany „Brabant”.

Ogromnym przedsięwzięciem było wykonanie nasadzeń łącznie 301 drzew w różnych punktach miasta jesienią 2023 roku. Wykonawcy zobowiązani są do trzyletniej pielęgnacji tych drzew. Podczas tego czasu wykonywane będą regularne prace jak podlewanie, pielenie oraz uzupełnianie korowania. Dodatkowo przewiduje się wymianę połamanych palików, uzupełnianie wiązań i poprzeczek, cięcia, a także ewentualne zwalczanie szkodników i chorób drzew.

Nasadzenia są realizowane zarówno na nowych terenach, jak i w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców poprzez aplikację „Zielony Toruń – moje drzewo”. Są one elementem uzupełniającym zielone korytarze i szpalery wzdłuż dróg. Wiele z nasadzeń jest też formą rekompensaty za drzewa, które umarły lub były zagrożeniem dla ludzi i mienia, usunięte podczas inwestycji, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nowe nasadzenia są regularnie realizowane przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. Lokalizacja i dobór gatunków drzew jest uzależniony od warunków terenowych. Dzięki regularnym nasadzeniom możliwe jest zachowanie trwałości terenów zieleni oraz ochrona ich istniejącej kompozycji.