Operacja "NURD" – aktywności Komendy Miejskiej Policji w Toruniu dla poprawy bezpieczeństwa na drogach

Inicjatywę kontrolno-prewencyjną o nazwie „NURD” po raz kolejny realizowali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Celem tej operacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na toruńskich drogach. Wzywamy wszystkich użytkowników dróg do zachowania ostrożności i przemyślanych działań. Szczególnie apelujemy do pieszych oraz rowerzystów, aby korzystali z elementów odblaskowych nie tylko poza miastem, ale także na wszelkich drogach, które nie są odpowiednio oświetlone.

W dniu 5 grudnia 2023 roku toruńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili działania w ramach operacji „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. W tym dniu funkcjonariusze sprawdzali, czy kierowcy respektują przepisy mające na celu ochronę pieszych i rowerzystów. Regularne działania w ramach tej operacji mają na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych, a także uświadomienie użytkownikom dróg jakie ryzyko niesie ze sobą nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Podczas prowadzenia operacji funkcjonariusze odnotowali aż 85 wykroczeń przeciwko pieszym i rowerzystom, którzy są grupą użytkowników dróg szczególnie narażoną na tragiczne skutki wypadków. Najczęściej popełnianym wykroczeniem było nieustąpienie pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Większość z tych kierowców została ukarana mandatem karnym.

Wzywamy kierowców do zwiększonej ostrożności wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza na przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych. Piesi i rowerzyści to grupa, która jest najbardziej narażona na negatywne konsekwencje kolizji czy wypadku drogowego. Wypadek pojazdu z osobą poruszającą się na piechotę lub rowerem, które nie są chronione przez systemy bezpieczeństwa, pasy czy poduszki powietrzne, jest wyjątkowo groźny.