Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu: niski poziom wody rzeki Wisły utrudnia żeglugę

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu wydało niedawno komunikat dotyczący alarmująco niskiego stanu wody w Wiśle, który przekłada się na poważne utrudnienia w żegludze. Zgodnie z informacjami, ta niekorzystna sytuacja będzie miała miejsce przez większość nadchodzącego tygodnia. Prom „Flisak” nie będzie jedynym pojazdem wodnym zmagającym się z trudnościami wynikającymi z tego stanu rzeczy.

Ważne wiadomości dotyczące przyszłych działań na rzece Wisła zostały przekazane przez toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wspomniane działania obejmują remont progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego Włocławek. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że te prace remontowe wpłyną na poziom wody w Wiśle od poniedziałku, 16 października, do piątku, 20 października.

W czasie remontu, między godzinami 08:00 a 12:00 każdego dnia, przepływ wody przez Stopień Wodny Włocławek zostanie wstrzymany. Oznacza to, że dojdzie do zmiany poziomu wody nie tylko we Włocławku, ale również w Toruniu.

Każde zatrzymanie przepływu wody spowoduje obniżenie poziomu tej rzeki o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metr w rejonie Torunia. To będzie miało znaczący wpływ na możliwość żeglugi na Wiśle.

Prace remontowe progu stabilizującego mają na celu poprawę stanu infrastruktury wodnej i jej zabezpieczenie przed potencjalnymi uszkodzeniami. Niemniej jednak, skutkują one tymczasowym pogorszeniem warunków do żeglugi.

Utrudnienia te będą obecne przez około 12 godzin po każdorazowym zatrzymaniu przepływu wody. Oznacza to praktycznie, że normalny poziom wody w Wiśle zostanie przywrócony dopiero około godziny 20:00, by następnego dnia rano ponownie obniżyć się. Ta sytuacja może stanowić pewne pocieszenie dla promu „Flisak” działającego w Solcu Kujawskim, który w nadchodzącym tygodniu nie będzie jedynym statkiem, który osiadł na mieliźnie.