Ukończony projekt "Toruń – Moje Miasto" wykształca młodych mieszkańców w duchu turystyki i krajoznawstwa

Program o nazwie „Toruń – Moje Miasto” dostarczył dzieciom i młodzieży nowych doświadczeń i wiedzy o Toruniu poprzez różnorodne warsztaty i zajęcia. Ten innowacyjny projekt, realizowany przez Fundację Akademia Rozwoju, dobiegł końca, niosąc ze sobą mnóstwo pozytywnych wyników.

Akademia Rozwoju mogła zrealizować ten ambitny projekt dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy Miasta Toruń. Głównym celem programu było zapewnienie bezpłatnej edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży w zakresie turystyki i krajoznawstwa, związanej z Toruniem.

Szereg inicjatyw zostało wdrożonych w ramach projektu, w tym spotkania z gościem specjalnym, dzięki którym uczestnicy mogli spojrzeć na Toruń z zupełnie innej strony. Dodatkowo, poprzez tworzenie własnych tras marszów na orientację lub projektowanie gier miejskich, młodzi ludzie uczyli się pracy zespołowej i poszerzali swoją wiedzę o mieście. Projekt również skupiał się na edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, promowania zdrowego stylu życia, rozwijaniu zainteresowań i pasji oraz aktywnym działaniu.

Zajęcia prowadzone były w dwóch oddzielnych grupach, każda składająca się z 15 uczestników. Grupy te obejmowały dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Sesje warsztatowe odbywały się cyklicznie, 2-3 razy w tygodniu dla każdej z grup.