Miasto Toruń wystawia na sprzedaż stację benzynową

Interesującą propozycję dla inwestorów zaprezentował Urząd Miasta Torunia – za cenę 2 milionów złotych można nabyć posiadłość, której częścią jest stacja paliw. Ta nieruchomość, położona przy ulicy Lelewela w Toruniu, została wystawiona na przetarg. Część miejską, odpowiedzialną za ten proces, stanowi Centrum Wsparcia Biznesu. Termin licytacji ustalono na 30 stycznia 2024 roku.

Posesja usytuowana przy ulicy Lelewela 9a jest własnością Skarbu Państwa i na jej terenie znajduje się infrastruktura stacji paliw. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Toruńskie Centrum Koordynacji Ratownictwa oraz siedziba Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.

Historia obecnej na posesji stacji paliw rozpoczęła się na przełomie XX i XXI wieku. Jej otwarcie spotkało się z protestami mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych, co było spowodowane lokalizacją obiektu. W roku 2020 decyzją władz stacja została zamknięta. Na początku poprzedniego roku, nieruchomość była już raz wystawiona na przetarg przez Urząd Miasta, jednak nie znalazł się żaden chętny do dzierżawy na okres 15 lat. W związku z brakiem zainteresowanych, władze miasta zdecydowały o sprzedaży działki.

Posesja przy ulicy Lelewela obejmuje teren o powierzchni 974 metrów kwadratowych i znajduje się w obszarze objętym lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nim, jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, a stacja paliw jest jedną z dopuszczalnych form wykorzystania terenu. Plan zawiera również warunki dotyczące standardu architektonicznego, maksymalnej wysokości budynków – 15,5 metra oraz liczby kondygnacji – cztery. Istnieje również możliwość sytuowania budynków przy granicy działki – tłumaczy Łukasz Drygalski z Centrum Wsparcia Biznesu.

Na terenie nieruchomości znajdują się różnego rodzaju obiekty, takie jak parterowy murowany budynek stacji paliw (o powierzchni zabudowy 75 metrów kwadratowych), wiata z metalowej konstrukcji na słupach żelbetowych, dwa dystrybutory paliw oraz podziemne zbiorniki na paliwo o pojemności 50 i 20 metrów sześciennych, przeznaczone na benzynę bezołowiową 95 i olej napędowy. Posesja jest również wyposażona w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, deszczową oraz teletechniczną. Dostęp do działki zapewnia osobne wejście i wyjście z ulicy Lelewela.