Zaproszenie do udziału w konkursie "Pozytywnie Otwarci" organizowanym przez Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Do 28 czerwca 2024 roku, wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje propozycje projektów do konkursu „Pozytywnie Otwarci”. Konkurs jest otwarty dla szerokiej grupy uczestników, takiej jak organizacje non-profit, jednostki samorządu terytorialnego czy publiczne placówki służby zdrowia.

Głównym celem tego konkursu jest popularyzowanie wiedzy i mobilizowanie jak największej liczby osób do aktywnego działania na rzecz dwóch głównych celów. Pierwszym z nich jest edukacja i aktywizacja społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS, co ma na celu wsparcie osób żyjących z HIV oraz chorych na AIDS. Drugim obszarem działań, który konkurs promuje, jest profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, szczególnie wśród grup ryzyka, jako kluczowy element prewencji zakażeń HIV, HCV i STI.

Konkurs stawia na innowacyjność i kreatywność. Autorzy najbardziej atrakcyjnych projektów będą mieli szansę na otrzymanie grantu finansowego do kwoty 30 tysięcy złotych na realizację swoich pomysłów.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 17A w Warszawie. Konkurs cieszy się znaczącym wsparciem – patronat merytoryczny nad nim sprawuje Krajowe Centrum ds. AIDS, a honorowy – Prezydent miasta stołecznego Warszawy oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Promocję konkursu wspierają również media, takie jak czasopismo „Służba Zdrowia” oraz wydawnictwo Termedia.