Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu wprowadza dwie nowe linie autobusowe od 2 stycznia 2024 roku

Spotkania informacyjne dotyczące nowo uruchamianych linii numer „123” i „124” Miejskiego Zakładu Komunikacji (MZK) w Toruniu zostaną zorganizowane przez Urząd Gminy Obrowo. Jest to reakcja na zdobyte wiadomości, że te nowe połączenia komunikacyjne zaczynają funkcjonować już od 2 stycznia 2024 roku.

Najnowsza inicjatywa MZK polega na uruchomieniu dwóch nowych linii podmiejskich, które mają przewozić pasażerów przez miejscowości zlokalizowane w gminach Lubicz i Obrowo, począwszy od 2 stycznia. Linia nr 123 będzie głównie służyć mieszkańcom gminy Lubicz, z trasa prowadzącą przez Lubicz Dolny, Jedwabno, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Krobię i Mierzynek, Szembekowo i z powrotem. Wstępnie planuje się trzy kursy poranne i cztery popołudniowe.

Linia nr 124 ma być również dostępna dla mieszkańców gminy Lubicz, ale jej głównym celem jest obsłużenie gminy Obrowo. Jej zaplanowana trasa wiedzie z Torunia przez Lubicz Dolny i Lubicz Górny, następnie Dobrzejewice – Łążyn II, Zębowo, Kazimierzewo i Zębowiec, kierując się do Obrowa.

Gmina Obrowo informuje o planowanych spotkaniach informacyjnych dotyczących tych nowych linii autobusowych, mając na uwadze nadchodzący termin ich uruchomienia. Zebrania te skierowane są do rad sołeckich oraz innych zainteresowanych mieszkańców. MZK dostarczył już wstępne plany dla linii 123 i 124, a także proponowane rozkłady jazdy dla tych autobusów.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 grudnia, w świetlicy wiejskiej w Obrowie. Począwszy od godziny 16:00, będzie omawiana linia 124, a następnie od 16:45, detale dotyczące linii „123”.

Nowe połączenia autobusowe MZK przyniosą korzyści przede wszystkim mieszkańcom obszarów, przez które przebiegają ich trasy. Jednakże cieszyć się mogą również wszyscy ci, którzy regularnie korzystają z komunikacji zbiorowej.