Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął nową kadencję pod przewodnictwem Gracjana Szuwały

Gracjan Szuwała, reprezentujący powiat bydgoski, został wybrany na przewodniczącego drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwsze posiedzenie nowego gremium odbyło się w środę, 19 czerwca. Obecni na obradach goście to m.in. przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, wiceprzewodniczący sejmiku Przemysław Sznajdrowski oraz radna województwa Anna Niewiadomska i Ewa Mes – członkini komisji rekrutacyjnej i radna poprzedniej kadencji.

Elżbieta Piniewska, inicjatorka powołania młodzieżowego sejmiku, wyraziła nadzieję, że nowi radni szybko odnajdą się w swojej roli. Zauważyła, że aż ośmioro członków poprzedniej kadencji ponownie znalazło się w składzie sejmiku, co wpłynie na efektywność ich pracy. Zapowiedziała wsparcie dla rozwijania kreatywności i innowacyjności młodych radnych, chcących wpływać na swoje otoczenie.

Nowo wybrany przewodniczący sejmiku, Gracjan Szuwała, pochodzi z Solca Kujawskiego. Jest zaangażowany w działalność społeczną i promowanie idei obywatelskich i samorządowych wśród młodych ludzi. W poprzedniej kadencji również był członkiem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Funkcje wiceprzewodniczących objęli Paweł Książek i Mikołaj Napieralski, natomiast sekretarzem została Martyna Makowska.

Młodzieżowy Sejmik to trzydziestoosobowe ciało doradcze o kompetencjach inicjatywnych i wnioskodawczych, wybrane na dwuletnią kadencję. Skład gremium został wybrany w drodze otwartego konkursu, w którym wzięli udział młodzi ludzie w wieku od 16 do 21 lat. Komisja rekrutacyjna oceniała ich zaangażowanie społeczne oraz prace dotyczące roli młodzieżowych rad/sejmików w stymulowaniu aktywności obywatelskiej młodego pokolenia i ich zaangażowania w życie publiczne gmin/powiatów/województw.