Saga dobiegła końca: W Osieku nad Wisłą powstało nowe boisko sportowe

Od września dzieci uczęszczające do szkoły w miejscowości Osiek nad Wisłą, leżącej w gminie Obrowo, będą mogły korzystać z nowo wybudowanego boiska oraz placu zabaw. Już lada dzień, jeszcze podczas wakacji, uczniowie będą mogli spędzać na nim swoje wolne chwile.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Obrowo dokonali inspekcji budowy boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą. Prace są już na ukończeniu i mają zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia czerwca.

Boisko posiada różne funkcje, obejmuje między innymi boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do piłki siatkowej, czterotorową, 60-metrową bieżnię prosto, a także skocznię w dal z 22-metrowym rozbiegiem. Posiada oświetlenie oraz jest ogrodzone. Wyposażone jest również w piłkochwyty i trybuny dla kibiców.

Podłoże boiska pokryte jest bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, co pozwala na jednoczesne rozgrywanie na nim różnych dyscyplin sportu. Dzięki oświetleniu, obiekt ten można wykorzystywać również po zmroku. Łączny koszt budowy boiska wyniósł 1 146 202,62 zł.

Na placu zabaw dzieci mogą korzystać z takich urządzeń jak: huśtawka wieloosobowa, zjazd linowy, sześcian gimnastyczny, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy oraz piaskownica. Na terenie placu zabaw znajdują się też kosze na śmieci, ławki i tablice z regulaminem.

Teren placu zabaw pokryty jest bezpieczną nawierzchnią w postaci trawy. W miejscach, w których znajdują się urządzenia do zabawy oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie zamontowane zostały maty bezpieczne. Podłoże pod zjazdem linowym stanowi piasek. Cały teren placu zabaw jest ogrodzony.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Joannę Zielińską, zastępcę wójta gminy Obrowo, na obecnym etapie z placu zabaw jeszcze nie można korzystać. Gmina oczekuje na końcowy odbiór inwestycji. Ponadto, na terenie placu posiano trawę, która musi dobrze ukorzenić się w gruncie przed dopuszczeniem dzieci do korzystania z urządzeń.

Przygotowania do budowy boiska oraz placu zabaw trwały wiele lat. Szczególnie wiele problemów sprawiała budowa boiska. Kluczowe wydarzenie, które pozwoliło kontynuować prace, miało miejsce pod koniec stycznia tego roku. Wtedy to z terenu przyszłego boiska usunięto napowietrzną linię średniego napięcia, która uniemożliwiała dalsze prace.

Pierwsze plany dotyczące tych inwestycji powstały na początku obecnej kadencji samorządowej. Kształt zaczęły nabierać w 2021 roku, kiedy to Urząd Gminy rozpoczął prace nad budową długo oczekiwanego przez dzieci i ich rodziców placu zabaw. Niestety pojawił się poważny problem dotyczący linii napowietrznej średniego napięcia. Wywołało to długotrwałe, kosztowne i skomplikowane procedury administracyjne i projektowe. Początkowo szacowano, że rozwiązanie tego problemu będzie kosztować 350 tys. zł. Ostatecznie udało się zrealizować to za mniej więcej połowę tej kwoty.