Stypendia Miasta Torunia wręczona – oto lista nagrodzonych

Do uroczystego wręczenia stypendiów z dziedziny kultury, doszło 31 stycznia 2023 roku w Dworze Artusa. Miejskie stypendia w dziedzinie kultury przyznawane są w drodze konkursu. Według stanu na dzień 31 października 2022 r. do Wydziału Kultury wpłynęło łącznie 18 wniosków, w tym 11 na rok 2023 i 7 na I półrocze 2023 r.

Po rzetelnej ocenie projektów Prezydent Torunia zdecydował o przyznaniu stypendiów 13 osobom zaangażowanym w działalność artystyczną, twórcom i działaczom kultury. W budżecie na 2023 rok na fundusz stypendialny przewidziano 135 tys. zł.

„Poprzez wręczane dziś miejskie stypendia do środowiska artystycznego naszego miasta, ale i do wszystkich torunian wysyłamy jasny przekaz: jednym z najmocniejszych znaków rozpoznawczych Torunia stale powinno być bogate i zróżnicowane życie kulturalne”. – mówił podczas uroczystości Zbigniew Fiderewicz.

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na okres 12 miesięcy 2023 roku (w kolejności alfabetycznej):

 • Rafał Iwański
 • Martyna Kowzan-Wanian
 • Mateusz Kurek
 • Anastasiia Olcha Syhlova
 • Barbara Szablewska
 • Milena Wiśniewska
 • Grażyna Zielińska

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na okres 6 miesięcy (pierwsze półrocze) 2023 roku (w kolejności alfabetycznej):

 • Anna Barbarowicz
 • Adam Falenta
 • Maria Koral
 • Urszula Macak
 • Marzena Salwowska
 • Arnaud Śmigiel-Kamiński