Niezaplanowane przeszkody podczas budowy lewoskrętu na ulicy Poznańskiej wydłużają prace

Odkąd w połowie września rozpoczęto prace związane z budową lewoskrętu na ulicy Poznańskiej wejście na ulicę Prüfferów, doszło do nieoczekiwanych komplikacji. W związku z tym projektem, fragment Poznańskiej od numeru 49 (przy klasztorze Franciszkanów) do skrzyżowania z ulicą Hallera, pozostaje zamknięty.

Prace rozpoczęły się od sfrezowania starej nawierzchni drogi i jej rozbiórki przez firmę ONDE S.A., znaną jako wykonawcę tej inwestycji. Później nastąpiła przebudowa sieci teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej. Nietypowym odkryciem było natrafienie na niewidniejącą w dokumentach infrastrukturę techniczną schowaną pod ziemią.

Napotkanie tej niespodziewanej przeszkody wymagało dodatkowych negocjacji z właścicielami tej niezidentyfikowanej infrastruktury, zwłaszcza w kwestii jej czasowego wyłączenia na okres trwania prac. Ta sytuacja doprowadziła do chwilowego wstrzymania robót. Aktualnie wszystkie formalności są już uregulowane, co pozwoliło na kontynuację prac nad infrastrukturą teletechniczną.

W ostatnich dniach prace zostały wznowione i wykonawca zobowiązał się do sprawnego prowadzenia dalszych działań, mając na celu jak najszybsze zakończenie inwestycji, pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych.