Nowe rondo turbinowe w Toruniu – inwestycja warta ponad 7 milionów złotych

W północnej części Torunia oczekuje nas kolejne rondo turbinowe. Przewiduje się, że jego koszt przekroczy 7 milionów złotych. Nowa inwestycja będzie częścią planowanej przebudowy drogi krajowej numer 91, zwanej ulicą Grudziądzką, w rejonie skrzyżowania z ulicą Strobanda. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na 7,2 miliona złotych.

To jedno z dwóch kluczowych przedsięwzięć realizowanych przez firmę Balzola, wyłonioną w przetargu. Drugim jest budowa brakującego fragmentu Trasy Staromostowej na prawym brzegu miasta, od Placu Niepodległości do ulicy Dekerta.

Na obie te inwestycje miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączny koszt obu projektów wyniesie niemal 33 miliony złotych. Budowa nowego ronda ułatwi życie zwłaszcza tym, którzy często korzystają z dróg prowadzących z północnych terenów Torunia, rozwijając się dynamicznie, zwanego osiedlem JAR – zauważa Marek Kamiński, dyrektor operacyjny Balzola Polska sp. z o.o.

Planowane prace drogowe w północnej części miasta obejmują stworzenie dwóch jezdni, każda z dwoma pasami ruchu, od skrzyżowania ulic Polna-Celnicza do skrzyżowania z ulicą Strobanda. Po wschodniej stronie powstanie ciąg pieszo-rowerowy, zaś po stronie zachodniej – doszlifowany zostanie system dróg rowerowych. Celem całej przebudowy jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i poprawa płynności ruchu. Miejski Zarząd Dróg przygotował film, który prezentuje dokładne miejsce realizacji inwestycji.

W Toruniu rondo turbinowe to już dobrze znane rozwiązanie. Na tego rodzaju skrzyżowaniu ruch w pasie wewnętrznym i zewnętrznym nie koliduje ze sobą, a ustąpienie pierwszeństwa ma miejsce jedynie przy wjeździe na rondo. Dodatkowo, nie występują tam punkty kolizyjne z innymi pojazdami, co sprawia, że jest to bezpieczne rozwiązanie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.