Obchody Złotych Godów: 10 par małżeńskich otrzymuje odznaczenia państwowe w Toruniu

19 stycznia 2024 roku, w historycznych murach Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, dziesięć par małżeńskich uczciło pięćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego. Uroczystość była znakomitą okazją do wręczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którego nadawca to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Medal ten, razem z upominkiem od miasta Torunia, został przekazany przez prezydenta miasta Torunia – Michała Zaleskiego.

Gala miała miejsce w pełnej historii Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. W hołdzie dla par obchodzących swoje złote gody wystąpił zespół Claritas. Dodatkowo, zorganizowano uroczysty toast i wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich jubilatów.

Proces przyznania takiego odznaczenia rozpoczyna się od zgłoszenia przez pary małżeńskie lub ich krewnych w Urzędzie Stanu Cywilnego po spełnieniu wymaganego warunku – półwiecza pożycia małżeńskiego. Trwa to zazwyczaj kilka miesięcy, ponieważ dokumenty są wysyłane z Torunia do Warszawy, gdzie jest wydawana decyzja administracyjna o przyznaniu odznaczenia.

Kiedy medale i legitymacje dotrą z powrotem do Torunia, jubilaci są zapraszani na specjalną ceremonię. Odbywa się ona w jednej z przepięknych, zabytkowych sal miasta, podczas której Prezydent Miasta Torunia wręcza odznaczenia. Na uroczystości jest również obecny fotograf, który robi zdjęcia pamiątkowe. Zdjęcia te są następnie nieodpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym na płycie CD w formacie cyfrowym, umożliwiającym samodzielne wywoływanie.