Planowane audyty zewnętrzne w Toruniu mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców do 2030 roku

Miasto Toruń planuje przeprowadzić szereg audytów zewnętrznych, które mają na celu opracowanie rekomendacji dla różnych modeli zaspokajania potrzeb mieszkańców. Celem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości życia w mieście do roku 2030.

Podczas konferencji prasowej z dnia 13 czerwca 2024 r., prezydent Paweł Gulewski stwierdził, iż audyty nie są jedynie narzędziem do identyfikowania obszarów kryzysowych. Mają również służyć do tworzenia rekomendacji i różnych modeli realizacji polityk miejskich, skupiających się na potrzebach mieszkańców. Prezydent dodał, że miasto jest gotowe do rozpoczęcia realizacji tego ambitnego zadania.

Aneta Pietrzak, skarbnik miasta, kierująca specjalnie powołanym zespołem, przeprowadziła analizę periodycznie lub doraźnie tworzonych raportów, audytów i kontroli. Jako rezultat, zidentyfikowano cztery kluczowe obszary, dla których zostaną opracowane rekomendacje. Obszarami tymi są: infrastruktura sportowa i rekreacyjna, infrastruktura kultury, gospodarowanie nieruchomościami w mieście oraz transport zbiorowy.

W tych obszarach miasto zamierza zidentyfikować tak zwany „punkt zero”, stanowiący punkt wyjścia do oceny funkcjonowania miasta. Prezydent zapewnił, że wyniki audytów będą jawne, a ich celem jest opracowanie strategii rozwoju miasta w oparciu o modelowe wskazania i różne warianty działań.

Audyty będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Torunia, ale z wsparciem zewnętrznym. Pierwszy obszar to udzielanie zamówień publicznych, drugi to nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi. Prace związane z audytem infrastruktury sportowej już się rozpoczęły, a postępowania dotyczące pozostałych obszarów mają zostać ogłoszone w II kwartale 2024 r.

Obecnie trwają prace nad określeniem szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obszarów. Następnie zostaną oszacowane wartości zamówień, harmonogram ich realizacji i zaplanowane odpowiednie środki w budżecie. Wszystko to ma na celu wybór wykonawców w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.