Podwyżka opłat za parkowanie w starówce Torunia

Podczas ostatniej, 60. sesji Rady Miasta Torunia, radni zajmowali się m.in. tematem proponowanego podwyższenia opłat za parkowanie na starówce. Zgodnie z zapowiedziami, od początku przyszłego roku, koszt pierwszej godziny parkowania w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania wzrośnie z obecnych 6,20 zł do 7,30 zł. Oznacza to, że wszyscy, którzy planują odwiedzić toruńską starówkę samochodem, będą musieli przygotować się na większe wydatki.

Nie była to jednak jedyna sprawa poruszona na sesji. Radni dyskutowali również nad nazwą jednego z nowych rond znajdujących się u zbiegu ulic Grudziądzkiej, Warneńczyka i Bażyńskich. Ta nowoczesna inwestycja miejska do tej pory nie posiadała oficjalnej nazwy. Niektórzy radni chcieliby, aby nosiło ono miano „Rondem Praw Kobiet”. Tę propozycję zgłosili już na poprzedniej sesji przedstawiciele Aktywni dla Torunia.

Jednak w środowisku radnych powstała również konkurencyjna propozycja dotycząca tej samej inwestycji. Radni reprezentujący Wspólny Toruń, przedstawili projekt uchwały, w którym sugerują, aby rondo nosiło imię królowej Anny Wazówny. O tym, które z tych dwóch nazw zostanie ostatecznie przyjęte, zadecydują przyszłe obrady Rady Miasta.

Na spotkaniu radni rozmawiali też na temat prowadzonych prac archeologicznych na Bulwarze Filadelfijskim. Czy wyniki tych prac będą miały wpływ na przyszłe decyzje związane z budową lub zmianami w infrastrukturze miasta? Odpowiedź na to pytanie zapewne poznamy podczas kolejnych sesji Rady Miasta Torunia.