Postępy w pracach zabezpieczających miejsce wykopalisk archeologicznych na Bulwarze Filadelfijskim

Zakończono etap zabezpieczania stanowiska archeologicznego, które jest zlokalizowane wzdłuż ulicy Bulwar Filadelfijski. W tym miejscu w Toruniu, odkryte zostały mury, które właśnie zostały adekwatnie zabezpieczone za pomocą specjalistycznej geowłókniny i warstwy piasku.

Konserwator zabytków na szczeblu wojewódzkim wytyczył szczególne zalecenia dotyczące ochrony odkrytych relikwii. Zwrócono szczególną uwagę na te umiejscowione po północnej stronie przyszłej jezdni. Zabezpieczono je tak, by w przyszłości istniała możliwość wznowienia badań archeologicznych w tym obszarze.

Z informacji przekazanych przez urzędników miasta wynika, że stopień zaawansowania projektu budowlanego na obszarze Bulwaru Filadelfijskiego wynosi około 72 procent. Termin zakończenia całej inwestycji jest planowany na dzień 29 kwietnia 2024 roku. Natomiast nasadzenia zieleni mają pojawić się do końca maja tego samego roku.

Na początku listopada dla mieszkańców udostępniony został fragment Bulwaru, który ciągnie się pomiędzy pawilonami od ulicy Żeglarskiej do ulicy Łaziennej. Kolejny odcinek, ciągnący się do ulicy Mostowej, ma być dostępny dla mieszkańców do 10 grudnia.

Chodniki, które znajdują się pomiędzy ulicą Żeglarską a Bramą Klasztorną, mają być gotowe do 15 stycznia. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych na Bulwarze Filadelfijskim planowane jest wprowadzenie lokalnej organizacji ruchu drogowego z ograniczeniem prędkości dla pojazdów poruszających się wzdłuż całego Bulwaru.