Potrzeba wsparcia psychologicznego dla uczniów w Toruniu

Z najnowszych raportów wynika, że aż 60% uczniów z Torunia ma niskie poczucie wartości i doświadcza negatywnych emocji. Te niepokojące odkrycie jest wynikiem badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na zlecenie miejskiego urzędu. Eksperci są zgodni, że rezultaty te są alarmujące i wymagają natychmiastowej reakcji.

Badanie miało na celu ocenę tzw. dobrostanu społecznego i psychicznego toruńskiej młodzieży po pandemii koronawirusa. Próbka badawcza obejmowała dziesięć szkół w całym mieście, w tym pięć szkół podstawowych, trzy licea oraz dwa technika i szkoły branżowe. Inicjatywa ta została podjęta przez urząd miasta, aby lepiej zrozumieć problemy, z jakimi borykają się uczniowie na co dzień.

Autorki raportu zaznaczają, że młodzi ludzie w Toruniu pilnie potrzebują wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. W odpowiedzi na te potrzeby, jeszcze w tym roku uruchomione zostanie pilotażowe programy pomocy psychologicznej w dziesięciu szkołach, które uczestniczyły w badaniu. Program ten będzie prowadzony przez specjalistów spoza tych placówek.

Prezydent Torunia, Michał Zaleski, zapowiedział przetarg na usługi specjalistów w tym zakresie. Pilotaż ma potrwać do końca czerwca przyszłego roku. Przewiduje się jednak, że program będzie kontynuowany i rozszerzony do większej liczby szkół od początku następnego roku szkolnego. Ostateczny plan zakłada objęcie wsparciem wszystkich szkół w Toruniu.