Prace ziemne w okolicach Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego tymczasowo wstrzymane z powodów historycznych

Urząd Miasta Torunia, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz PGE Toruń podjęli wspólną decyzję o czasowym zawieszeniu prac ziemnych prowadzonych w obszarze Alei Solidarności i ulicy Wały gen. Sikorskiego. Motywem tej determinacji jest ochrona cennych dla dziedzictwa kulturowego oraz historii Torunia artefaktów, które mogą znajdować się pod powierzchnią terenu objętego pracami. Te działania są częścią środków podejmowanych przez wymienione podmioty, które mają na celu nadzorowanie procesu przebudowy sieci ciepłowniczej służącej potrzebom Europejskiego Centrum Filmowego, a także modernizacji ciepłociągu na terenie Zespołu Staromiejskiego.

Z uwagi na to, że na terenie planowanych prac możliwe jest występowanie średniowiecznej zabudowy – kościoła św. Wawrzyńca wraz z przyległym cmentarzem, obecnie trwają konsultacje ze specjalistami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania mają na celu potwierdzenie lub wykluczenie istnienia tych elementów pod powierzchnią gruntu na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Wały gen. Sikorskiego.

W związku z powyższym, w planowanym miejscu przecieku ciepłociągu pod ulicą, prace zostały tymczasowo wstrzymane do czasu uzyskania pewności co do obecności potencjalnych znalezisk archeologicznych. Dalsze działania w tym obszarze zostaną wznowione dopiero po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udziałem specjalistów od dziedzictwa kulturowego. Celem tej wizyty będzie znalezienie rozwiązania, które umożliwi ochronę ewentualnych pozostałości historycznej zabudowy i jednocześnie umożliwi kontynuację prac. Przewiduje się, że spotkanie to odbędzie się w najbliższych dniach.