Według GUS Toruń jest jednym z najciszych miast Polski według raportu z 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport na temat poziomu hałasu w polskich miastach o populacji przekraczającej 100 tysięcy mieszkańców. Wynika z niego, że w 2021 roku Toruń znalazł się wśród tych miast, które charakteryzują się najmniejszym odsetkiem osób narażonych na hałas dobowy. Oznacza to, że mieszkańcy tego miasta są mniej narażeni na przekroczenie dopuszczalnych norm hałasowych.

Raport rozpatrywał różne źródła hałasu: drogowy, przemysłowy, szynowy oraz lotniczy. Najwięcej osób było narażonych na hałas drogowy – 270 tysięcy, a następnie na hałas przemysłowy – 9.9 tysięcy. Hałas szynowy dotyczył 2.2 tysiące osób, natomiast hałas lotniczy – 2.5 tysiąca osób. Miejscowości, które wykazały najwyższy odsetek osób narażonych na hałas dobowy to Gliwice (10.2%), Chorzów (8.2%) i Szczecin (7.9%). Natomiast Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn miały najniższy odsetek narażonych (poniżej 0.05%).

Nocny hałas, mierzony wskaźnikiem LN, stanowił problem dla 190.5 tysiąca osób w miastach o populacji przekraczającej 100 tysięcy mieszkańców. Najwięcej osób, bo aż 165.1 tysiąca, było narażonych na hałas drogowy.

Mapy hałasu, które stanowią podstawę raportu, zostały sporządzone w ramach monitoringu środowiska w 2021 roku. Pozwoliły one ocenić ilość osób narażonych na przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu z różnych źródeł.

Zanieczyszczenie środowiska hałasem jest poważnym problemem, który wpływa na zdrowie i samopoczucie milionów ludzi na całym świecie. Szacuje się, że co najmniej 20% europejskiej populacji jest narażona na działanie hałasu szkodliwego dla zdrowia. W Polsce tego rodzaju zjawisko jest monitorowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku.

Wszystkie te informacje są zgłaszane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przez prezydentów miast co pięć lat (do 30 czerwca), zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. W 2021 roku, podczas czwartej rundy mapowania akustycznego, wzięło udział 36 miast.