Zapraszamy do składania aplikacji na stanowiska w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej nr 12 w Toruniu do 27 czerwca 2024

Informujemy o otwartym naborze kandydatów na różne stanowiska w świeżo powstałej Szkole Podstawowej nr 12, usytuowanej przy ul. Strzałowej, położonej na lewym brzegu rzeki. Jest to nowa instytucja edukacyjna, która zasiliła listę placówek oświatowych miasta, została zbudowana od fundamentów w latach 2022-2024 za kwotę około 77 milionów złotych. Z tej sumy, aż 65 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. Szkoła posiada możliwość edukowania 800 uczniów w 32 oddziałach – po cztery oddziały na każdą klasę.

Przy szkole zbudowano również przedszkole, które może pomieścić 200 maluchów w 8 oddziałach. Ponadto, powstała sala sportowa i mediateka, czyli nowoczesna biblioteka mająca na celu rozwijanie życia kulturalnego części miasta położonej na lewym brzegu rzeki. W planach jest też budowa szkolnego basenu.

Szkoła jest nowa i nie posiada jeszcze swojej strony internetowej. Wszelkie kwestie związane z rekrutacją obsługuje pani Mirosława Walasek, pracownik Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.

Chcielibyśmy przypomnieć, że dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12 jest Barbara Iwanowska – doświadczona pedagog specjalizująca się w nauczaniu chemii i matematyki. Pani Iwanowska posiada 22-letni staż pracy pedagogicznej, w tym pięć lat pracy jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu. Funkcję dyrektora nowej szkoły będzie sprawować od 1 kwietnia 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku. Jak zadeklarowała po objęciu stanowiska, chce skupić się na metodzie nauki poprzez doświadczenia i eksperymenty, a także na modelu edukacji STEAM, który integruje różne przedmioty, podstawę programową, sztukę i technologię cyfrową.