Proces eliminacji jemioły z miejskich drzew w pełnym toku

Prace związane z usuwaniem pasożytniczej rośliny – jemioły, z koron drzew rosnących na terenie miejskim, cały czas trwają. W ramach tych działań, dodatkowo przeprowadzane są specjalistyczne cięcia pielęgnacyjne, które mają za zadanie dbać o zdrowie i dobrą kondycję tych naturalnych gigantów.

Projekt ten ma swoje początki w 2020 roku, kiedy podjęto decyzję o sukcesywnej eliminacji jemioły z drzew znajdujących się na terenie miasta. W 2023 roku plan obejmuje aż 129 drzew. Wśród nich 88 znajduje się na terenie Cmentarza Komunalnego nr 1 przy ulicy Grudziądzkiej 22 – 30. Pozostałe 41 to drzewa rosnące na obszarze staromiejskim. Każde z nich wymaga indywidualnej opieki i pielęgnacji, która obejmuje nie tylko usunięcie jemioły, ale także cięcia służące poprawie statyki drzewa i usuwanie posuszu.

Kamil Karolak, wykonawca zarządzający tym projektem, korzysta z metody alpinistycznej do realizacji tych prac, posiadając przy tym uprawnienia European Tree Technician. Przewidywany czas zakończenia prac to koniec października 2023 roku, a ich całkowity koszt wynosi 45 743,40 zł.

Dodatkowo, wykonawca ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia terenu objętego pracami. Obejmuje to umieszczenie odpowiedniej ilości tablic informacyjnych i ostrzegawczych, a także zadbanie o porządek po zakończonych pracach oraz utylizacji odpadów powstałych w trakcie ich realizacji. W przypadku ewentualnych zniszczeń, wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia.

Takie działania stanowią kontynuację inicjatywy mającej na celu ograniczenie występowania jemioły pospolitej na terenie Torunia.