Przypomnienie o zimowych obowiązkach mieszkańców Torunia

Toruński Urząd Miasta zwraca uwagę swoich mieszkańców na ich zimowe obowiązki wynikające z przepisów prawa. Nie tylko gmina, ale również właściciele różnych nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie czystości chodników, usuwając zarówno śnieg, lód, jak i błoto czy inne zanieczyszczenia.

Po oczyszczeniu chodników, śnieg i lód można gromadzić na krawędziach chodników lub w pasie zieleni przyulicznej. Ważne jest jednak, by nie utrudniać ruchu pieszych. Śliskość taka jak ta na chodnikach powinna być eliminowana za pomocą materiałów szorstkich, takich jak piasek. Należy unikać użycia środków chemicznych – podkreśla magistrat Torunia w swoim oficjalnym komunikacie.

Zalegający śnieg na chodnikach może powodować śliskość, co stwarza potencjalne zagrożenie dla pieszych. Dodatkowo warto pamiętać o usuwaniu sopli lodowych z dachów i gzymsów budynków przylegających bezpośrednio do dróg i chodników.

Jeżeli osoba nie wywiąże się z tych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć karny mandat w wysokości 100 złotych lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu. Mieszkańcy, którzy odnoszą szkody zdrowotne spowodowane niewywiązaniem się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się odszkodowania na drodze sądowej – informuje dodatkowo Urząd Miasta Torunia.

Urząd Miasta Torunia przeprowadza również akcję „Zima”. W listopadzie magistrat informował, że do usuwania skutków zimy na toruńskich drogach gotowych jest 14 pługosolarek, 9 ciągników z rozsypywaczami piasku i pługami, 7 ładowarek i koparko-ładowarek z osprzętem do odśnieżania i 2 pojazdy z pługami. Na potrzeby akcji zaangażowanych jest około 100 osób. Zabezpieczonych jest też 20 koksowników.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania utrzymuje ponad 940 kilometrów ulic w sumie. Powierzchnia utrzymania chodników komunalnych i dróg rowerowych to ponad 1 500 000 metrów kwadratowych – podsumowuje magistrat Torunia.