Razem dla bezpieczeństwa pieszych: Akcja "Razem świecimy przykładem" w Toruniu

W odpowiedzi na rosnące zmartwienia dotyczące bezpieczeństwa pieszych, toruńskie służby mundurowe, w tym policja, straż miejska i straż pożarna, wraz z ratownikami medycznymi z NZOZ Rafmed Medical i uczniowie Technikum Mundurowego, podjęli wspólne działania. W ramach akcji o nazwie „Razem świecimy przykładem”, rozdali setki odblasków tłumom ludzi dojeżdżających do Torunia.

Zgodnie z planem, działania te miały miejsce na dwóch popularnych miejscach komunikacyjnych w mieście. Jako pierwsi otrzymali odblaski podróżujący autobusami – akcja odbyła się we wtorek 28 listopada na głównym dworcu autobusowym. Następnie, dwa dni później, 30 listopada, od wczesnych godzin porannych, odblaski były rozdawane na dworcu kolejowym Toruń Wschodni.

Akcja „Razem świecimy przykładem” przyniosła rezultaty w postaci kilkuset udanych dystrybucji opasek i kamizelek odblaskowych. Przy okazji przypomniano pedestianom o kluczowych zasadach bezpieczeństwa – pieszy ubrany w ciemne ubrania jest widoczny dla kierowcy tylko z odległości 40 metrów. Z drugiej strony, pieszy wyposażony w elementy odblaskowe może być widoczny nawet z odległości 150 metrów – co daje dodatkowe 110 metrów na reakcję kierowcy.

Używanie odblasków poprawia widoczność i zwiększa bezpieczeństwo pieszych, a w niektórych przypadkach może nawet uratować życie. Stąd też znaczenie noszenia odblasków powinno stać się codziennym nawykiem. Warto przypomnieć, że istnieją określone sytuacje, które wymagają używania odblasków. Zgodnie z przepisami prawa, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, muszą nosić elementy odblaskowe tak, aby byli widoczni dla innych użytkowników drogi.