Prezydent Torunia potwierdza: Budowa Trasy Staromostowej nie zagrozi funkcjonowaniu targowiska miejskiego

22 marca 2024 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia, Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg (MZD), oraz Rafał Lachowicz, prezes zarządu Spółki Urbitor, skomentowali spekulacje dotyczące wpływu budowy Trasy Staromostowej na działalność miejskiego targowiska przy Szosie Chełmińskiej. Oświadczyli jednoznacznie, że plany budowy drogi nie zakładają likwidacji targowiska. Tylko decyzje sprzedających lub rezygnacja kupujących mogłyby spowodować zakończenie jego działalności.

Prezydent Zaleski przypomniał, że plany budowy Trasy Staromostowej są znane od wielu lat i są formalnie ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Projekt posiada wszelkie wymagane zgody i pozwolenia. Finansowanie inwestycji jest zapewnione dzięki wsparciu z programu Polski Ład. W dniu 20 marca otwarto oferty na wykonanie tej inwestycji.

Planowany 500-metrowy odcinek Trasy Staromostowej będzie składać się z dwóch pasów ruchu oraz niezbędnej infrastruktury, takiej jak chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Komunikację pieszą z targowiskiem zapewnią dwa chronione przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Gałczyńską i u wylotu ulicy Sportowej. Projekt przewiduje również stworzenie 170 miejsc parkingowych.

Dyrektor MZD, Ireneusz Makowski, podkreślił, że zadbano o optymalizację projektu w kwestii miejsc parkingowych. Przewidziano około 60 miejsc po stronie zachodniej drogi, 20 w pobliżu targowiska oraz kolejne 20 między ulicą Gałczyńskiego a Czerwoną Drogą. Dodatkowo odzyskano około 70 miejsc na parkingu przy kinie Cinema City.

Prezes zarządu Spółki Urbitor, Rafał Lachowicz, poinformował, że budowa Trasy Staromostowej spowoduje przeniesienie 49 stanowisk handlowych należących do 31 podmiotów. Stanowiska te zostaną przeniesione w głąb targowiska, a cała operacja będzie konsultowana z właścicielami stanowisk. Aktualnie na targowisku znajduje się 938 stanowisk handlowych, z czego około 500 jest wykorzystywanych. Pozostałe są dostępne dla potencjalnych sprzedawców.

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem wydanym przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Spółkę Urbitor dotyczącym inwestycji i funkcjonowania targowiska miejskiego.