Ujmując podpis – oficjele toruńscy przynoszą decyzje podatkowe do drzwi mieszkańców miasta

Rozpoczęła się operacja dystrybucji decyzji podatkowych w Toruniu. Urzędnicy ze struktur miejskich, jakby na misję, ruszyli po mieście z dostarczaniem mieszkańcom decyzji dotyczących wymiarów podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych oraz całkowitego zobowiązania finansowego na rok 2024.

Magdalena Winiarska z Urzędu Miasta Torunia informuje o tej inicjatywie, która ma na celu zapewnienie wygody i efektywności w dostarczaniu decyzji mieszkańcom. Oficjele będą osobiście doręczać dokumenty do domów i mieszkań torunian.

Kilkudziesięciu urzędników z Urzędu Miasta Torunia ma zadanie dostarczyć ogromną liczbę 90 tys. przesyłek. Każda decyzja musi być odebrana osobiście przez adresata, który będzie również poproszony o złożenie czytelnego podpisu z datą potwierdzającą odbiór dokumentu.

Przesyłki będą dostarczane w godzinach od 10:00 do 20:00, sześć dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty. Co więcej, warto pamiętać, że pracownicy Urzędu Miasta nie mogą akceptować żadnych płatności od mieszkańców – ich jedynym zadaniem jest doręczenie przesyłki. Każdy z nich będzie posiadał identyfikator i na żądanie obowiązany jest okazać również służbową legitymację.

Magdalena Winiarska dodatkowo podkreśla, że jeśli decyzja podatkowa nie zostanie dostarczona co najmniej na 14 dni przed terminem wniesienia raty lub zostanie doręczona po upływie tego terminu, płatność dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji jest uznawana za terminową.