Unieważniony przetarg na zakup EZT-ów przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na zakup do 7 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Do konkursu wpłynęła jedna propozycja, która pochodziła od firmy Pesa Bydgoszcz S.A. Jednakże, oferta ta okazała się być kosztowniejsza niż przewidywane wydatki instytucji.

Firma Pesa z Bydgoszczy złożyła swoją ofertę na kwotę 46.002.000,00 zł brutto, co przekroczyło szacunki zamawiającego. Zgłaszana propozycja dotyczy dostawy jednego EZT-a, wraz z usługami serwisowymi realizowanymi przez okres 96 miesięcy od daty przekazania pojazdu.

Wszystko wskazuje na to, że zamówienie posiadało dodatkowo dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich zakładała dostarczenie jednego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz świadczenie usług serwisowych przez 96 miesięcy od momentu przekazania EZT-a. Opcja druga natomiast obejmowała dostawę maksymalnie pięciu takich zespołów, również wraz z usługami serwisowymi na okres 96 miesięcy.

Ostateczna decyzja samorządu polegała na unieważnieniu przetargu ze względu na zbyt wysoką cenę oferty Pesy. Możliwe jest, że proces przetargowy zostanie ogłoszony ponownie.