Warsztaty o bezpieczeństwie na drodze dla osób starszych w Toruniu

Jedna z funkcjonariuszek toruńskiej drogówki, w czwartek 12.10.23, prowadziła warsztaty dotyczące bezpieczeństwa seniorów na drodze. To wydarzenie stanowiło część realizowanej w całym kraju akcji informacyjno-edukacyjnej o nazwie „Senior na drodze… do bezpieczeństwa”. Przyjęty cel to edukacja seniorów i promowanie prawidłowych zachowań na drogach.

Warsztaty miały miejsce w Łysomicach, w Galerii Spotkań. Organizatorem akcji na szczeblu krajowym są Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – ich misją jest podnoszenie świadomości starszych użytkowników dróg odnośnie przepisów oraz bezpiecznego poruszania się po drogach.

Głównym celem spotkania była edukacja seniorów na temat przepisów ruchu drogowego, zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się po drogach, a także uwrażliwienie starszych uczestników ruchu drogowego na zmiany fizjologiczne związane z wiekiem, które mogą wpływać na ich bezpieczeństwo.

Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt osób. Młoda aspirant Monika Stolarska z toruńskiej drogówki przedstawiła i dokładnie przeanalizowała statystyki dotyczące wypadków drogowych, w których uczestniczyli piesi i rowerzyści. W trakcie warsztatów omówione zostały również miejsca, które uznawane są za szczególnie niebezpieczne dla tego typu uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy mieli okazję aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, zadając pytania i angażując się w dyskusje.