Województwo Kujawsko-Pomorskie zaprasza do Londynu do udziału w gospodarczej misji

W dniach od 11 do 12 września tego roku, Województwo Kujawsko-Pomorskie organizuje misję gospodarczą do Londynu, dedykowaną lokalnym przedsiębiorcom. Misja stanowi część Międzynarodowych Targów Speciality & Fine Food Fair, skoncentrowanych na branży spożywczo-przetwórczej.

Warunki udziału w misji są jasno określone. Mogą w niej uczestniczyć przedsiębiorcy z sektora spożywczego i przetwórczego, którzy są klasyfikowani jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Dodatkowo, firmy muszą mieć swoją siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istotne jest również spełnienie kryteriów dotyczących możliwości otrzymania wsparcia publicznego de minimis oraz posiadanie strategii biznesowej, zakładającej, że wnioskowane działania stanowią część globalnej strategii rozwoju firmy. Udział w misji jest także regulowany innymi kryteriami, szczegółowo opisanymi w regulaminie.

Program misji obejmuje szereg atrakcji. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów na Targach Fine Food Fair, prowadzenia rozmów biznesowych oraz odwiedzenia firmy z branży spożywczo-przetwórczej, której działalność jest bezpośrednio powiązana z tematyką targów. Wszystkie działania będą prowadzone w języku angielskim, który będzie dominującym językiem tej gospodarczej podróży.