Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na wynajem różnych nieruchomości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) w Toruniu ogłosił nabór ofert na dzierżawę lokali użytkowych, obiektów fortecznych oraz miejsc parkingowych. Każda oferta musi zawierać pełne dane potencjalnego najemcy, takie jak adres zamieszkania, numer PESEL, kontakt telefoniczny i adres e-mail, ale także proponowaną stawkę czynszu netto za metr kwadratowy i rodzaj działalności planowanej do prowadzenia w wynajmowanym lokalu.

Oferty, zawarte w szczelnie zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór ofert na lokale użytkowe” powinny trafić na adres ZGM-u przy ulicy Młodzieżowej 31 (pokój nr 14) najpóźniej do końca kwietnia 2024 roku.

Zgodność wpłaty wadium oznacza, że osoba składająca ofertę zapoznała się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu. Ponadto, każdy oferent powinien być świadomy postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych.

Oferent, który wygra przetarg, zostanie poddany weryfikacji odnośnie swoich finansowych zobowiązań wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych przed zawarciem umowy najmu. Po otrzymaniu wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego, oferent powinien zawrzeć umowę najmu w ciągu 7 dni w odpowiednich jednostkach administracji.

Najemca musi wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości dwóch miesięcznych czynszów wraz z dodatkowymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od momentu podpisania umowy. Nieprzestrzeganie tego warunku prowadzi do utraty wpłaconego wadium i unieważnienia umowy.

Osoby zainteresowane wynajmem mogą skontaktować się z administratorem nieruchomości: Grażyną Janczarską (ul. Gagarina 152, tel. 664-923-508) lub Aleksandrą Mielczarek (ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684). ZGM zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru ofert lub do nieprzyjęcia żadnej propozycji bez podania przyczyny. Zakład może również wycofać którąkolwiek z nieruchomości z przetargu bez obowiązku uzasadnienia swojej decyzji.