Zielone i bezpieczne: modernizacja torowisk tramwajowych w Toruniu

Nasze miasto staje się coraz bardziej zielone, ciche i bezpieczne dzięki przeprowadzanym modernizacjom infrastruktury tramwajowej. W Toruniu na co dzień korzystamy z blisko 30 kilometrów tras tramwajowych, a znaczna ich część już przeszła gruntowny remont lub została zbudowana od podstaw, przy wsparciu unijnych funduszy. Nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027 otwiera przed nami możliwości pozyskania kolejnych środków na remonty infrastruktury zużytej po latach eksploatacji.

W planach Miejskiego Zakładu Komunikacji są kolejne modernizacje torowisk tramwajowych. Obecnie trwają prace projektowe na odcinku torowiska przy ulicy Konstytucji 3 Maja – od ulicy Ślaskiego do pętli tramwajowej Olimpijska. Planowana jest modernizacja około 4,3 tysiąca metrów pojedynczego torowiska, co obejmie także prace związane z odwodnieniem i siecią trakcyjną. Zaplanowano również przebudowę niezbędnej infrastruktury.

Podobnie jak w przypadku poprzednich modernizacji, tam gdzie to tylko możliwe, torowisko zostanie wykonane w technologii zielonej. Ponadto, perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Na pętli Olimpijska powstanie również podstacja trakcyjna i stanowisko do napiaszczania tramwajów. Przetarg na prace budowlane zostanie ogłoszony w 2024 roku.

W ubieganiu się o unijne dofinansowanie dla tego zadania miasto zamierza skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Wniosek o środki zostanie złożony do końca czerwca bieżącego roku.

Kolejnym etapem będzie modernizacja infrastruktury torowej i sieci trakcyjnej wzdłuż ulicy Kościuszki, od wjazdu na teren kościoła do ulicy Olbrachta. Obejmie ona około 1,3 tysiąca metrów pojedynczego torowiska, a poza peronami i przejazdami torowo-drogowymi, torowisko będzie zielone. Przewiduje się także budowę nowego systemu odwodnienia, przebudowę peronów, wiat, oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicy Kościuszki z Wojska Polskiego i Batorego.

Ogłoszenie przetargu na prace budowlane i rozpoczęcie robót planowane jest w 2024 roku. Środki na realizację zamierza się pozyskać z Programu Unijnego: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko.

W dalszej perspektywie przewidziano modernizację dwóch kolejnych odcinków torowisk przy ulicach: Lubicka i M. Skłodowskiej-Curie. W sumie, dzięki realizacji tych czterech zadań, zmodernizowane zostanie ponad 6 kilometrów tras tramwajowych.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach, w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, zmodernizowano cztery odcinki torowisk. Wszystko to, dzięki wsparciu unijnym, pozwoliło Toruniowi stać się jednym z polskich miast z największym odsetkiem zielonych torowisk w stosunku do całkowitej liczby torowisk.