Zmiany w funkcjonowaniu kas biletowych MZK Toruń w dniach 15-31 lipca 2024

Od 15 do 31 lipca 2024 roku nastąpią modyfikacje w pracy kas biletowych Toruńskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Część punktów sprzedaży będzie działała w zmienionych godzinach lub zostanie tymczasowo zamknięta.

Kasa przy ulicy Sienkiewicza 24/26 będzie otwarta od poniedziałku do piątku, przy czym jej godziny pracy wynoszą od 6:00 do 17:30. Natomiast kasa „Rubinkowo Park&Ride” znajdująca się przy ulicy Dziewulskiego 38, także obsługuje klientów od poniedziałku do piątku, ale w godzinach od 9:15 do 17:00, jednak z przerwą na lunch trwającą 15 minut, od 11:30 do 11:45.

Natomiast niektóre punkty sprzedaży będą zamknięte. Kasa biletowa przy ulicy Legionów 220 nie będzie funkcjonować w dniach od 15 do 31 lipca. Również kasa przy Szosie Okrężnej 62-82 nie będzie otwarta od 14 do 30 lipca.

Z kolei kasa utrzymana przy alei Jana Pawła II numer 2 będzie działać w dni robocze, a jej godziny pracy przypisane są na czas od 9:45 do 17:30. Będzie miała krótką przerwę na lunch, która potrwa 15 minut, od 13:45 do 14:00.