Zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta Torunia podczas Świąt Wielkanocnych

W okolicach najbliższych świąt wielkanocnych, Urząd Miasta Torunia planuje wprowadzenie modyfikacji w swojej strukturze i harmonogramie pracy. Te zmiany mają bezpośrednie odniesienie do zarządzenia nr 296 PMT z 10 listopada 2023 roku, które dotyczy wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu oraz zmian w rozkładzie czasu pracy w pierwszym półroczu 2024 roku.

29 marca 2024 roku, który przypada na Wielki Piątek, Urząd Miasta Torunia będzie otwarty dla klientów od 7:30 do 15:30. Wyjątek stanowią Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia, które znajdują się w centrach handlowych. Dla nich godziny pracy zostały ustalone na czas od 9:00 do 15:30.

W Wielką Sobotę, która przypada na 30 marca 2024 roku, Referat Zgonów działający przy Urzędzie Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 8:00 do 12:00.

Po przerwie świątecznej, we wtorek 2 kwietnia 2024 r., Urząd Miasta Torunia wraca do normalnego funkcjonowania.