Zmiany w organizacji ruchu w centrum Torunia

We wrześniu obecnego roku, pracownicy urzędu miasta w Toruniu informowali o planowanych zmianach dotyczących organizacji ruchu drogowego w centrum tego miasta. Te zapowiedzi skupiały się przede wszystkim na placu NOT i okolicy.

Wszystko zostało zainicjowane na skutek wielu interwencji kierowców, którzy zgłaszali problemy z utrudnionym ruchem drogowym i tworzącymi się korkami na Szosie Chełmińskiej, szczególnie w rejonie placu targowego i Placu NOT. Odpowiadając na te sygnały, toruńscy urzędnicy przez ostatnie tygodnie intensywnie pracowali nad usprawnieniem sytuacji.

Aktualnie już wiadomo, że pierwsza z zapowiedzianych wcześniej modyfikacji jest już faktem. Na Szosie Chełmińskiej pojawił się znak nakazujący skręt w prawo, który kieruje kierowców na Czerwoną Drogę. Według przedstawicieli urzędu, ta zmiana powinna przyczynić się do zdecydowanej poprawy płynności ruchu na Szosie Chełmińskiej.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, Marcin Kowallek, podkreślił, że urzędnicy stale obserwują skutki wprowadzonych zmian. Szczególną uwagę zwracają na obszar placu NOT i jego najbliższe okolice.

Przy tym, nie wyklucza się możliwości wprowadzenia dodatkowych korekt, w tym potencjalnych modyfikacji w zakresie programów sterujących sygnalizacją świetlną.