Nasadzenie 301 drzew w 2023 roku – symboliczny hołd dla Mikołaja Kopernika

Przewiduje się, że jeszcze w bieżącym roku zostanie zrealizowany projekt nasadzenia 301 drzew. Wykonawcy odpowiedzialni za ten projekt, Rubus Verde Dariusz Malinowski z Torunia oraz Zakład Usług Wielobranżowych Anna Sybilska z Grębocina, zostali już wybrani. Dodatkowo, drzewa te będą objęte trzyletnim programem pielęgnacyjnym.

Nasadzenia zostaną zrealizowane do połowy grudnia 2023 roku, zgodnie z ustanowionym harmonogramem. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia osiąga kwotę 653.037,96 zł.

Planowane nasadzenia to część strategii rekompensującej utratę drzew, które obumarły, są chorym lub nie mają szans na przetrwanie, a także tych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia lub musiały zostać usunięte w trakcie różnych projektów inwestycyjnych. Nowe drzewa pojawią się między innymi w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski oraz przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego, Al. Św. Jana Pawła II, Bydgoskiej, Matejki, Słowackiego, Jamontta, Gagarina i Lelewela.

Planowane nasadzenia, realizowane równolegle z pierwszym etapem z roku 2022, stanowią symboliczny sposób uczczenia 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.