Opóźnienia w budowie skrzyżowania na ulicy Poznańskiej w Toruniu

Niestety, zakończenie prac związanych z budową lewoskrętu prowadzącego z ulicy Poznańskiej w Prüfferów na lewobrzeżu Torunia nie nastąpi, jak pierwotnie zaplanowano. Niemożność dotrzymania wcześniej wyznaczonego terminu zakończenia inwestycji sprawia, że nie jest jeszcze znana nowa data jej realizacji.

To zwłaszcza mieszkańcy lewobrzeża doświadczają uciążliwości wynikających z prowadzenia budowy. Od 16 września dla ruchu zamknięta jest ulica Poznańska od numeru 49 (na wysokości klasztoru Franciszkanów) do skrzyżowania z ulicą Hallera. Zalecany objazd prowadzi przez ulice Hallera, 63. Pułku Piechoty, Andersa i Drzymały.

Inwestycja miała zostać ukończona do 30 listopada, jednak ten termin okazał się niemożliwy do spełnienia. Wykonawca budowy, firma ONDE S.A., natknął się bowiem na nieoczekiwaną przeszkodę – niezinwentaryzowaną sieć telekomunikacyjną znajdującą się pod ziemią, której nie uwzględniono na mapach. Obecnie prowadzone są rozmowy z zarządcami sieci co do czasu potrzebnego na jej przebudowę i zabezpieczenie.

Prace budowlane dotychczas obejmowały sfrezowanie starej nawierzchni i roboty rozbiórkowe, a teraz realizowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej – najtrudniejszego elementu całej inwestycji, wymagającego głębokiego umieszczenia kanałów (na głębokość prawie 7 metrów). To podczas tych prac natrafiono na wspomnianą wcześniej przeszkodę.

Cała inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu drogowego na ulicy Poznańskiej oraz poprawę bezpieczeństwa, szczególnie dla pojazdów skręcających z Prüfferów w ulicę Poznańską. Po jej zakończeniu bezpieczeństwo pieszych również powinno się poprawić, m.in. dzięki powstaniu nowego azylu dla pieszych. Koszt całej inwestycji wynosi blisko 3 miliony złotych. Prowadzona jest równolegle inwestycja związana z budową parkingu na 45 miejsc o wartości 876 tysięcy złotych, której zakończenie planowane jest na 15 grudnia.

W przeciwieństwie do opisanej wyżej sytuacji, nie ma problemów ani opóźnień w przypadku remontów i rozbudowy dróg, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warto przypomnieć, że koszt tej inwestycji to 61 milionów złotych, a otrzymana dotacja wyniosła 30 milionów złotych.