Rozwój infrastruktury miejskiej Torunia: budowa ronda i Trasy Staromostowej

Planowane są znaczące zmiany w infrastrukturze miejskiej Torunia, które obejmują budowę nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Strobanda i drogi krajowej nr 91 oraz powstanie Trasy Staromostowej na odcinku od placu Niepodległości do ulicy Dekerta.

Pierwsza część projektu przewiduje utworzenie ronda turbinowego na wylocie z miasta, na skrzyżowaniu ulicy Strobanda i drogi krajowej nr 91. Wraz z tym powstaną również niezbędne elementy infrastruktury technicznej. Te zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kierowców korzystających z drogi krajowej nr 91 oraz ułatwienie mieszkańcom osiedla Jar bezpiecznego włączenia się do ruchu drogowego – informuje Urząd Miasta Torunia.

Projekt ten obejmuje także stworzenie chodników, ścieżek rowerowych i systemu oświetleniowego. Będzie to miało pozytywny wpływ na komfort życia mieszkańców, poprawiając zarówno ich mobilność, jak i bezpieczeństwo.

Drugą inwestycją jest budowa Trasy Staromostowej, która zakłada powstanie jezdni dwupasmowej, chodników, ścieżek rowerowych, systemu kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Jest to kolejny krok na drodze do poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego w mieście.

Na realizację tych planów miasto otrzymało już wstępne promesy na dofinansowanie od rządu. Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnił, że Gmina Miasta Toruń ma 9 miesięcy na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – dodaje Urząd Miasta.