Toruńskie ruiny zamku krzyżackiego – co warto wiedzieć?

Zamek krzyżacki na terenie Torunia należał do najstarszych tego typu budowli wznoszonych przez Krzyżaków po prawej stronie Wisły. Budowa rozpoczęła się około 13 wieku. W tym celu wykorzystywano umocnienia wcześniej zniszczonego grodu, który istniał w tym miejscu.

Ruiny zamku krzyżackiego – Toruń

Zamek na początku był drewniany, natomiast później rozpoczęto wznoszenie go z kamienia i cegły. Jego rozbudowa trwała aż do połowy 15 wieku. Toruński zamek miał duże znaczenie strategiczne ze względu na położenie na polsko-krzyżackiej granicy. Posiadał także silne fortyfikacje.

Co ciekawe zamek toruński nie został nigdy zdobyty przez najeźdźców

Natomiast zniszczy jego najbliżsi sąsiedzi, czyli mieszczanie Starego Miasta. Oblegli oni warownie na początku lutego 1454 roku. Atak ten wynikał z ogólnokrajowego powstania, Jakie było kierowane przez Związek Pruski. Była to organizacja powoływana przez miasta oraz rycerstwo do obrony praw przed bezprawiem i nadużyciami Krzyżaków. Po zdobyciu zamku torunianie niemalże natychmiast przystąpili do jego całkowitej rozbiórki. Dziedziniec zamkowy został przerobiony na miejskie śmietnisko, funkcjonujące przez wiele wieków. Dopiero pod koniec lat 60 XX wieku zostały odkryte w całości ruiny zamku krzyżackiego. Obecnie układ zamku jest czytelny dzięki stosunkowo dobrze zachowanym zewnętrznym murom. Koło wejścia na dziedziniec oraz w centrum budowy przetrwały resztki wieży wysadzonej w powietrze.

Natomiast fragmenty położone wzdłuż Wisły odkrywają ślady po części mieszkalnej. Najlepiej zachowanym elementem jest wieża ustępowa, czyli miejsce, które służyło jako składnica prochu. W sąsiedztwie zamku znajduje się aktualnie krzyżacki Młyn, który niegdyś napędzany był wodami toruńskiej strugi.