Zmiany kadrowe na czołowych stanowiskach w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu

Dnia 1.02.2024 r. odbyło się oficjalne spotkanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, które miało na celu omówienie najnowszych zmian kadrowych w strukturach tej jednostki. Wydarzenie to zgromadziło całą kadrę kierowniczą policji powiatu toruńskiego, a jego przyczyną była konieczność przeprowadzenia oficjalnej zmiany na stanowiskach Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Nadinspektor Piotr Leciejewski, pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu komisarzowi Arkadiuszowi Góreckiemu. Warto dodać, że do tej pory komisarz Górecki pełnił rolę Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w tym samym mieście.

Stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu objął natomiast dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, komisarz Tomasz Markowski. To właśnie jemu nadinspektor Leciejewski powierzył pełnienie obowiązków na nowym stanowisku.

Inspektor Małgorzata Jorka, która jest Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, miała zaszczyt wręczyć oficjalne rozkazy personalne nowo mianowanym komisarzom Góreckiemu i Markowskiemu.