Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu

Ogłoszony został właśnie konkurs na objecie stanowisko dyrektorskiego MOSiR-u w Toruniu. Aplikacje można składać do 3 marca 2023 roku do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko dyrektora Centrum Sportu i Widowisk Miasta Torunia”; Ofertę należy dostarczyć lub przesłać pocztą lub kurierem na adres: Biuro Kadr i Pracy Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Za datę dostawy uważa się datę odbioru towaru przez urząd.

Do zakresu obowiązków dyrektora MOSiR należy tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji w Toruniu; utrzymanie, rozwój i doskonalenie fizycznej bazy MOSiR; organizowanie gier społecznych, imprez rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych; współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi. Zaangażowanie MOSiR w rozważne zarządzanie finansami.

Od kandydatów oczekuje się (wymagania niezbędne):

  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
  • znajomość zasad funkcjonowania i utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska, baseny, lodowiska, hale sportowe, korty tenisowe, itp.);
  • znajomość przepisów i zagadnień prawnych regulujących funkcjonowanie zakładów budżetowych oraz działalność sportowo-rekreacyjną;
  • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej;
  • posiadanie kompetencji miękkich:
  • umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność analitycznego podejścia do problemów, komunikatywność, skrupulatność, zaangażowanie, umiejętność szybkiego reagowania, kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętności koncyliacyjne, gotowość do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę i dyspozycyjność.